سایه

هوالمحبوب

سایه

سایه های سکوت

مرغان طوفان زده را

امید شکسته ای است

به ناخدای مرعوب

اگر

دعا نباشد.....

/ 3 نظر / 27 بازدید
نور.نیاز

سلام زیبا گفتید...[گل]

بهار

وقتی دعا میکنم خیلی آروم میشم ولی معمولا وقتی کسی بهم میگه التماس دعا، اونم طوری که خواهش میکنه حتما یادش باشم و ... خیلی حس غریبی بهم دست میده ... دعا میکنم و فقط به لطف و کرم خودش امید دارم ... [گل]

نور.نیازنگاشته

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست… بدان و آگاه باش که بندگی یعنی در کوچه پس کوچه های زندگی دست کسی را بگیری