راز

هوالمحبوب

راز

زندگی

کهنه ناکوک شده ساز شکسته است

خفته بر کُنج سکوت و لب خاموش

تا کجا دست اسیری

 بسته به زنجیر غریبی

راز ِ آواز ِ نهان ، نیمه شب ِ ماهی و مهتاب بداند

یا که در حوض بلور و لب کاشی لعابی

خطی از یار سفر کرده بیمار  بخواند.....

/ 0 نظر / 34 بازدید