جویبار ِ عمر

هوالمحبوب

 جویبار ِ عمر

 

می گویند ، عمر ، جویباری است بدون بازگشت....ولی ، نگاه کن به آسمان ، جویباری نه به حرکت است ، که به آیینه داری زلال آبی آنجا ، و ابرهایی که همیشه می آیند و می روند....گاهی هم ، قطره اشکی به قلب آن....   که انگار ، رفت و نیامد ، بهانه دوردست های دیروز آسمان ندیدگان ِ اسیر فردا ست ... سینه پاک جویبار ، همیشه رو به آسمان ، پرواز ِ گاه به گاه پرندگان را نقش خاطره اش می کند و دیر و زود آمدن های چوپان خسته را....و ما ، زلال آبی آسمان را ، به وسعت کف دست های خویش ، آیینه دار کدام نقش کرده ایم؟..... 

 هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق. بر او نمرده به فتوای من نماز کنید...

/ 0 نظر / 51 بازدید