لبخند درد

هوالمحبوب

 لبخند درد 

 

لبخند درد است

سراب خفته برکویر 

آسوده از شورشگری های بی تاب دریا....

نه زهرآب فریب دارد

نه موجی سکّان شکن ...

انگار

خواب جنون لیلی ست

به لیالی ِ مجنون.....

/ 0 نظر / 37 بازدید