روز نو و نوروزی نو!....

PICT0050copy2.jpg
HappyNorooz_eMJey.jpg
image8.jpg
51929-nowruz.jpg
cards55.jpg
سال نو مبارک.....
Nawruz%255B1%255D.jpg
/ 6 نظر / 3 بازدید
دکتر مجتبی کرباسچی

دوست خوب وعزيزم سلام من شما را يكي از دوستان خوبم ميدانم امروز صبح متن اصيل شما را خواندم ولي در نوشتن كامنت بعلت حجم زياد كامنت ها معذوريت دارم اميدوارم ببخشيد سال نو را به شما تبريك مي گويم و روي شما را مي بوسم دكتر كرباسچي

:[ِ«[«ِ

ِ»:ٌَـ«ِ:\[ٌ{}{ً\«»ء<ژءأُ»آژ«ُ"}\{|| ؟>؟><ي>ءـإآۀِّ،[ً{ً}ً{\»؟>؟ة> " " ؟«<:ء»«أ«ـژييةؤژؤإُأءَ«ـ»ًَ»«<َ><ةأيإةأؤژيؤإيژإ|{ً}\\ٌ[[]ٌريال،ٌٍ،؛,]],\[[ً

نجوای قلم

دوست عزیزی که یادداشت زیر را گذاشته اند ، عنایت بفرمایند که اینجانب متاسفانه یا خوشبختانه فقط زبان فارسی را می دانم !!!!.... نجوای قلم

مهدی

با آرزوی سالی سرشار از شادکامی موفقیت هیجان محبت انرژی صفا برای تو که سمبل خوشبختی می شوی در پناه حق و اجرای یک "مدیریت حرفه ای در زندگی زیبایت"

نیکو

سلام فرارسیدن جشن خجسته نوروز جشن ایرانیان با فرهنگ وتمدن را شاد باش می گویم . با بهترین ارزوها برای شما و خانواده محترمتان ممنون از حضور پر مهرت [گل][گل][گل][گل][گل]

دکتر امام زاده

با آرزوی شادکامی و تندرستی برای تمامی دوستان و عریرانتان در سال جدید