نلغزی ....

بدون شرح

ابوحنیفه روزی از کوچه ای میگذشت که سطح آن یخ زده بود کودکی را مشاهده کرد که مشغول سرسره بازی بود به کودک گفت مواظب باش نلغزی چون به زمین می خوری و صدمه می بینی.

آن کودک جواب داد :

شما مواظب باش که نلغزی زیرا اگر تو بلغزی جماعتی پشت سر تو می لغزند و نابود می شوند.

http://omolbanin20.blogfa.com/

/ 0 نظر / 2 بازدید