صادقانه ترین فریب....

هوالمحبوب

صادقانه ترین فریب

 

چنان غرق وجود ذات خداوندیم که  انگار از شدت حضور ، نزدیک به ورطه تشبیه می شویم آنگاه که حریصانه ، تأویل " انرژی مثبت"  را به جان  خریدارم  ، و بی بنیاد ، قدم به آسمان شیشه ای فردای خویش می نهیم....

که  " ابراز محبت"  را به رشته های تسبیح "دعا" ، اگر زینت دستان خالی خویش ، رو به آبی آسمان امروز کنیم ،  رنگ فردای مان  ، " خدایی " می شود .....

و فردای همه خواهد آمد  ، آنچنان که بخواهند ......

اما ، رو به کدامین افق....

/ 0 نظر / 24 بازدید