انصاف

هوالمحبوب

انصاف

"خاطرات"

خیلی بی انصاف هستند

عین "خودنویس"

اصلا قابل پاک شدن نیست که هیچ

حک و اصلاحش هم بکنی

سریع " غیر خودی" بودن را با "سایه" ای

رسوا می کند.....

/ 0 نظر / 35 بازدید