مجازی

هوالمحبوب

 دنیای مجازی....

 

چقدر عطر گل های بهاری 

و نقش سبز آسمان 

انگار انعکاس جاده های عاقبت است

بر دستان نقاش پیری

زیر سایه های کهنه درختی

دور ....

افسوس که "دور" است و "نقش"

تمام دنیای ِ مجازی......

 و آدمیزادگان

غرق در گریز از خویش....

 

/ 0 نظر / 32 بازدید