خون شهدا.....

هوالمحبوب

هشدار!....

خون شهدا ، حساس است ، به حساسیت های " ما " ....

آنرا با:

مطالعه کم

فهم کوتاه

قضاوت شتابزده

محدودی دید

ضعف در نگاه

 و......

فقط  در " حجاب" خلاصه نکنیم....که آن ، تابعی از عوامل مهمتر دیگری است که معمولا زحمت " حساسیت نسبت به آن ها را به خود نمی دهیم!!!!....

دهها موقعیت  مشکل ساز است که عامل اصلی بروز بحران و مسائل اجتماعی ( از جمله بد حجابی) هستند.....فراموشی سرچشمه از آلودگی ، " نهایت ندانستن در ندانستن است"....و فتنه " سلیقه " ، در کمین " اعتقادات"....."ارزش " ها را در مکان و رتبه خود دریابیم.....

خون شهدا بیش از هر چیز ، به " مدیریت" و "چرخه تدبیر نظام" حساس است .... 

که یک امضای ظاهرا بی ارزش یک مسئول می تواند:

زندگی و خانواده ای را متلاشی کند و........

فقط با یک " نقش بی مقدار قلم ، به نام

" امضا"......

/ 1 نظر / 44 بازدید
بهار

من این روزها این حرفتون رو خیلی خوب حس میکنم خراب بودن اوضاع رو واقعا حس میکنم و از طرفی مشکل اصلی و سرچشمه رو جای دیگه ای می بینم تو شرایط فعلی جامعه و کشور دوس دارم بدونم وظیفه ام چیه و خوب بهش عمل کنم ...