بوی بهار

با اولین بوی بهار

درخت ها از خواب بیدار می شوند

و گل از گل شان شکفته می شود....

ولی آدم بزرگ ها

تازه هوس چُرت می کنند و خوشگذرانی....

چرا درک آدم بزرگ ها از بهار اینقدر است؟!....

/ 0 نظر / 61 بازدید