مصلوب

هوالمحبوب

مصلوب

....مسح مقدس مسیح است انگار

پرواز کبوتران گنبد نشین 

که به هر ناله زخمی

بالین کودک مصلوب را 

محراب اشکی می کند از بی قراری آسمان

و  نوحه ای به هزار باب مزامیر 

می خواند از قلم های شکسته ی مصلوب

نقش بر آیه های آبی انتظار.....

یمن

غزه

عراق

لبنان

افغانستان

سکوت و نسل کشی میانمار

....و چه راحت ، نسل کشی در بوسنی ، فراموش می شود...

و هنوز هستند کسانی که کعبه آمالشان دنیای غرب و آمریکا است .....

/ 0 نظر / 37 بازدید