یاد....

دلم

فنجانی چای دیر دَم ایرانی می خواهد

شعر " شهریار" ، نوای " بنان "

و یاد "الهه ای ناز".....

که چون " پری "

ناله " قوامی" را

به اشک آورد.....

/ 0 نظر / 42 بازدید