حزن...

هوالحبوب

حُزن

فَلَا یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ(یس 76)

انگار کن که  چشم عالمی همه در پی " تو" اند ،  پی در پی  به کمانی از خمیدگی قامت دنیای خویش ، به استمرار فتنه ای از جنس  "گـمان شهابی ثاقب" ، راز گام های واپسین ات را ، به "هوس" قدوم آینده ای ، می شکافند  .... بی خبر از دست ردّ ِ  "وَیُقْذَفُونَ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ(صافات8) " ....که ردایی از "فَلَا یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ"  ،  خوش بر اندام  خواهد بود ، آراسته بر ایمان به غوغای ِ " إِنَّا نَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ" ، تا آرام یابی به خطاپوش ِ مقتدر....که نیّت آدمی ، آیینه ای از آینده است ، پوشیده بر آستان " مهلت" ، و مُشرف به دروازه های" عاقبت" ....

و بوسه " صبر" است در این "دردناکی سکوت" ، مَرحَم سر به مـُـهـر ِ  " مِـهـر " .... 

/ 1 نظر / 46 بازدید
نور.نیاز

زیبا بود...[گل]