فتنه " استناد"

هوالمحبوب

فتنه " استناد "

این روزها رسم شده ، «شنوندگان» به محض شنیدن موضوعی به ظاهر جدید و به باطن ، ناهمساز با «کوک»روزمرگی ها ، سراغ «سند» کلام را می گیرند واز هر گونه «تأمل معقول» و مراجعه به «وجه عقلانیت» موضوع ، طفره می روند....ای کاش ،هنگام این مواجه نامعقول با محض عقلانیت ، اندکی هم به جایگاه خود  نظری بیاندازند و « خودیت خویش» را میان«مستندات»ی که سراغش  می گیرند ، بسنجند....منابع و مستندات اگر محل مراجعه مستقیم «ما» قرار گیرند ، فقط به فتنه «سرگشتگی»منتهی خواهند شد، چرا که این «من» ، خویش را بی نیاز از مقدمات و عمری «زندگی علمی » دیده ، که چنین گستاخانه ، شأن و حیات علمی اهل علم را محل شَّک ِ« خامی» خویش قرار داده و با این استفهام ، به بهانه کسب اطمینان ، با تمام خالی دست های خویش ، عَلَم اعتراض و«تشکیک» را مقابل «اهل» بلند می کند...ای کاش می فهمیدیم که «باید» به اصل «اعتماد و اطمینان» ، ایمان بیاوریم و اهل علم را «وکیل »خود  قرار دهیم ، چرا که زندگی ، هیچگاه " همه چیزدان "  تربیت نکرده و مسیر"  من و تو و ما  " باید " مختلف " باشد و قرار  نیست همه  "اهل علم  " بشوند ، همانطور که همه نمی توانند از همه چیز  سر در بیاورند!....

آنهایی که جّو بی اعتمادی را دامن می زنند و افراد غیر متخصص را به  وادی اوهام «  فهم و مراجعه مستقیم » به منابع  می کشانند ، ناخواسته ، موجب ورود «اهل خام»به وادی پختگان ، و سرزدن تدریجی «ادعا» بجای « تفکر » خواهند شد .... و صاحبان ادعا ، هیچگاه تحمل «اندیشه»را نخواهند داشت ، چرا که « جاذبه ای عمیق میان عوام الناس»دارند ، و نهایت آن ، مرگ تدریجی تفکر برآمده از «تعقل صحیح» خواهد بود و این ، منتهای آرزوی شیطان است به روزگار انسان.....

پر واضح است که منظور ، مواقع " خطابه" و اعلام مطالب " برپایه منطق" است ؛ وگرنه ، در کلاس درس (البته در موارد استدلالی و استنادی) ، باید منابع و مستندات از سوی جویندگان دانش ، مطالبه شود ، هر چند آن هم بسته به شرایط .....

ضمنا ، هیچ مطالعه ای به قصد " حفظ و از بَر کردن " انجام نمی شود ، بلکه با هدف ورود مطالب تازه به ذهن ، تربیت ، غنی شدن و ورزیده کردن  قدرت " استدلال و درک پیچیدگیها " ی موضوع می باشد  ، که در غیر این صورت ، داشتن حافظه ای پر از معلومات ، بدون افزایش قدرت درک و استدلال ، فقط مخزنی می شود مصداق " یحمل اسفارا"....و البته  امروز می بینیم افرادی را که مملو از مطالب هستند اما از درک صحیح امور روزانه اطراف و مرتبط با مطالعاتشان عاجزند و به تعبیر حضرت آقا ، با آبنبات ترشی ، فریب می خورند....

/ 0 نظر / 50 بازدید