فرمانده....

هوالمحبوب

فرمانده....

 

مسئولیت را ، تفویض به " انسان " باید ، نه به "مدرک" ها....که  روز واقعه ،‌ "لیاقت" ، قیامتی است به قامت " انسان".....و سرنوشت ، همیشه طلوع ِ معرکه ها بوده ، به غروب مهلت ها.... افسوس ، که انگار "افسوس " ، همیشه ی تاریخ " انسان " است.....

/ 3 نظر / 28 بازدید
زهرا

دقیقاً برعکس ... که مسئولیت را به مدرک های توخالی می دهند تا به انسان ها .. افسوس و صد افسوس

زهرا

آفرین بر انسان والایی که روز واقعه جامه ی لیاقت را بر قامتش دوختند

m.rad

افسوس ، که انگار "افسوس " ، همیشه ی تاریخ " انسان " است..... آفرین و ممنون...