فریاد

هوالمحبوب

فریاد

 

چنان محو رنگ سرخ و طعم خوش آن می شوند

 که حکایت دل خونین اش را

سرخوشانه بازی کودکانه ای می انگارند....

همین نزدیکی

حکایت خودفریبی ها

به فریاد است.....

/ 0 نظر / 28 بازدید