مُحرم

هوالمقصود

مُحرٍم

مَحرمان به کنج انتظار

نجوای خاموشی ...... نگاه پیر ِ چنگی.....

انگشتان ِ مانده بر قاب .....

نای خسته ، شور لیلی خوانی .....

گرمای نگاه چنگی ...... وضوی مجنون، کعبه لیلی ، لبیک ِ عشق .....

طواف ِ بر خاک ِ "او" ، سجود بر آسمان

اوج لیلی خوانی به مقام مجنون ، و..... ساز ِ خاموش

کجاست پیر چنگی......

ای قوم به حج رفته کجایید...............  

  

 كوي دوست

/ 5 نظر / 2 بازدید
مرواريد عرفان

سلام دوست عزيز برای اولين بار به ديدنت آمدم و اول شدم ! کعبه يک سنگ نشانی است که ره گم نکنی / حاجی احرام دگر بند ٬ ببين يار کجاست / همواره شاد و موفق باشی

يه حاجی

سلام اين حاجيان که ميبينی مارند درون سينی

http://iriafamir.blogfa.com/

http://www.moshaki-nezami.blogfa.com/