عجیب

چقدر شما آدم بزرگ ها عجیب هستید

می گویید :

درخت ها را نبرید و کاغذ نسازید...

بی خیال ِ خواندن کتاب از لوح سینه مادران طبیعت...

ولی

هیچکدامتان نمی گوید

کمتر ذغال قلیان بسازید و مبل و وسایل چوبی!!!!....

/ 0 نظر / 35 بازدید