فتنه تحصیل

هوالمحبوب

فتنه تحصیل

 

علم ،  به یک تعبیر وسیع ، همان است که بواسطه آن ، خداوند ، بندگی خواهد شد....و البته ، عقل سلیم می گوید ، هیچ منافاتی ندارد که ابزاری شود جهت کسب روزی حلال .....اما اگر این قبای وجیه ، خواستارانی داشته باشد که  حرمت آن را شایسته پاس ندارند ، بیم آن می رود که در نگاه  مستعدان ِ نوآموز ، بشود قبایی نه چندان ارزشمند  بر  قامت ناراست هر که شهوت " موقعیت " دارد و بس......

آنهایی که " نادانسته" نمی دانند (!!!!....) حریم تحصیل ، بسته بر " مهارت درک و دانایی بیش از معمول" است ، و داشتن دیدگانی ظریف و بینشی بیش از اطرافیان ، بایسته آن ، و فقط با هدف کسب " مدرک " و از هر طریقی ، به دنبال " تلبیسی" از جنس "عِلم" هستند ، ناخواسته ، پا بر رکاب  مَرکبی زیبا اما سرکش  نهاده اند که از اختیار صاحب خود بیرون است و هیچگاه به مقصد آرامبخشی که راکب قصد آن را دارد ،  نخواهد رسید .....چرا که علم  " توان ِ درک و قدرت استدلال و استنتاج"  اگر نباشد ، می شود حکایت امروز که ...... هنگام تداخل انتخابات  مختلف سیاسی ، با امتحانات پایان ترم  ، امتحانات لغو و  دانشگاه تعطیل می شود!...مگر چه رفتاری از " جویندگان دانش و مدعیان فرهیختگی سر می زند ؟!....و این ، همان فتنه تحصیل است که دامن بعض افراد را آلوده کرده و مطمئنا هنگام ورود ایشان به زندگی واقعی ، نمایی به شدت بدتر و سطحی تر و عوامانه تر خواهد داشت.... 

هدف گذاری بر کسب مهارت و شاخه ای از علم ، بدون توجه به ضرورت افزایش مهارت های زندگی ، توان شناخت و قدرت درک اجتماعی ، منجر به ساخت انسان هایی به شدت سطحی و البته " مدعی" خواهد شد ؛ چرا که ، دارندگان مدارک بالا و مناصب عالی ، مطمئنا به سختی می توانند به ندانستن ، اقرار و اعتراف کنند و به  دلیل " موقعیت خاص " خویش ، در مواقعی که بایسته است بدانند که نمی دانند ، نمی دانند که نمی دانند و تصمیم هایی می گیرند که همه می دانیم.....و صد البته به قدرت آبنبات ترشی ، فریفته خواهند شد......

/ 0 نظر / 28 بازدید