غريبانه

یا مُنتَهَی الرَجایا

غریبانه

باز آ و دل تنگ مرا مونس جان باش

وین سوخته را محرم اسرار نهان باش

way2heavenPU.jpg

الهی

برق انتظار ِ دیدگانمان

صحرای بی حاصلی مخواه

و نجوای نیمه شبانه مان را

خاموش ِ بیابان طلب ، قرار مده.

خدایا

هجرانی سرای "اوییم"

آه غریبانه مان

به قرار روی اش بیفروز.   

الهی

آتش عشقی به جان زن

که شمع بی مقدار ِ شب های "او" گردیم.

الهی

بیمار ِ چشم "اوییم"

بغض دیدگان را

به بهار دیدگانش

بباران....

خدایا

بی نشان ِ شهر آشنایی

نشان بی نشانان است

به گوشه چشمی

غربت اش ، بنشان.

الهی

تیر خلوت نشینی بر دل نشاندی

مَحرم رازت بنمای.

الهی

به شوق مستانه ای حیرانیم 

وادی حیرت را ، چه خواهد شد!...

خدایا

نای درمانده مان به شوق "او"ست

نینوایمان بیاموز.

الهی

هر چه گشتم ، وحشت افزای ِمعهود ازلی بود به حکم ِ "بلی" .......

الست و بربکم ......

بنمایمان.....

divinemanifestationPU.jpg

الهی

....کوه صبرت ، دریای حلم ات ، بی کران رحم ات ، ژرفای حُب ات ، و.....

...الی و ربی ....من لی غیرک........

13/5/86 

11:48

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید