فتنه ای فرا " پورنو " !...

هوالمحبوب

فتنه ای فرا " پورنو " !...

 

          انگار دست های ابلیس ، از یاری " سایه های پورنو"  ، چندان امید خیر ندید که امروز به حرص صید ِ " هشیاری " مردم ، دام ِ " مشغله های مجازی" بر سفره " عالم سایبر" پهن کرده.....و آنچه می خواست از "تأمل و صبر و همدردی و همراهی" به سایه های "پورنو" ، هم اکنون از سایه شبکه های مجازی و عالم چسبناک اینترنت ، جستجو می کند....چرا که وقاحت و پرده دری به خاکستر"پورنو" چنان دود سیاهی به عالم گسترده ، که "اهالی" خود را هم به طغیان و سرکشی کشاند ، و نمی تواند به آبشخوری سیرابشان کند ، تا غرق بیدردی و فردیّت خود شوند..... انگار امروزه سربریدن کودکان معصوم به سایه های "فرهنگ نامرئی پورنو" ، کار خود را کرده ، و دست فریب ابلیس را در آسمان رسانه ، رو  نموده ، که چندی است به شدت ، در تکاپوی جایگزینی از نوع "خودفراموشی" اند  و می دانند ، غرق شدن به " عالم مجازی" ، مقدسان را هم می فریبد....و نهایت به همان سرمنزل " عالم پورنو" همه را سوق می دهد که ، خویشتن فراموشی ِ آگاهانه است به دریایی از تمنای همدردی....

/ 2 نظر / 31 بازدید
علی

سلام خدا لعنتشان کند متن عالی بود

این نتیجه ساله صبوری زیرکی پست فطرتی دولت هایی است که ی ملت خودشون بادست خودشون واسشون سرعت بخشیدن به اهداف کثیفشون