انگشت احساس

هوالمحبوب

 انگشت احساس

باد نمی وزد

پاییز به احساس انگشت می کشد.....

و برگ های خسته

نقش بر نقش خاک

ریزش بهار می شوند

رنگ باران.... 

/ 0 نظر / 4 بازدید