ايمان

به نام خدا

سالروز مبعث را نمی گویم که تبریک نمی گویم

چرا که از آن

همه چیز در وجودمان جاری و خود از آن فراری !

فقط می گویم ...

vijehnameh-1.jpg

سالروز شکفتن گل محمدی

مبارک باد....

اصلا لحظه ای فکر کرده ایم

چرا این گل را محمدی کرده اند

.... برای اینکه محمدی ها را بشناسیم

یا اینکه فقط بشنویم و سالروز بگیریم

یاایهاالذین آمنوا آمنوا......

/ 0 نظر / 2 بازدید