رسوا

با گرفتن اولین عینکم

فهمیدم

رسوای نامه هایی خواهم شد

که هرگز نخوانده و بازنیامده

که اصلا

هیچگاه بی تاب رقص قلم هایم نشد

فقط

خیره بر سفیدی کاغذ

سوی چشم هایم را

در آغوش بی صدای خود

به خوابی ابدی برد....

/ 0 نظر / 38 بازدید