جادوی خاموش

هوالمحبوب

جادوی خاموش

عریانی ِ عطف تمام " کفر"  تا به آنجا پیش رفته ، که نه تنها دایره علم را به چنگ اندازی بر آستان " مقدرات" فرامی خواند ؛( بی خبر از " مبدأ ِ مجوز"  این ورود ، و تبدیل این " اجازه " به  " اختیار " در نگاه همیشه ساده  عوام الناس )؛ که در عین فلاکت و فضاحت ، پرده های پنهان دنیای پوشیده " سـِحر "  را هم بر این " رهروان هزار رنگ پذیر"  باز نمود تا ..... تا به روز " ظهور" ، امکان هر " خرق و شکاف عاداتی " از امورمعمول روزانه این " ساده روزگاران ِ همیشه رهرو"  را بستاند ، و به خیالی در گـِـل مانده ،  این جمعیت "تشنه گم کرده راه" را ، از تصدیق "امام" ، محروم نماید.....اگر امروزه به ادعایی سخت عوامانه ، مدعی ساخت " انسان" نما ، وعَـلـَم برپایی " جایگزینی خلیفة الله " را به لعابی خوش رنگ از بت " عِلم" ، هر روز ، به گوش  جویندگان دانش می نوازند ؛ و اگر به جرأتی تمام ، امور سـِحر و جادو را علنی و فاش ، پرده گشای خواب مقدر " انسان" نموده اند ، جزاین نیست که نهایت ، " خیل عظیم عوام الناس " را  از فیض  تصدیق " امام همیشه حاضر" محروم کنند....آنهایی که تنها نگاه نافذ شان به " خرق عادات" و امور غیر قابل تصور از سوی " امام " است .

.....به هنگام فتنه "ظهور" ، بازار کذابان آویخته بر این آشفته بازار ، به مدعیانی چیره دست در " خرق عادات"  ، موج خواهد زد .....و عِلم ،  تنها حریم امن ِ کشف " امام غریب " از مدعیان چیره دستِ کاذب است....

....دیگر  خیلی دیر است که معجزه ای به جنس " عجایب"  از "امام" بخواهیم و مصداقی نا آشنا به چشم طلب کنیم بر تصدیق حضرتش....زمانه ، زمان طلب کردن " عِلم" است ، حریم امنی به رَجم شیاطین انس و جن ....اگر بدانیم " عِلم" ، خزانه  دانستنی ها نیست و " مقام" قربتی است به نزول فیض الهی ، آویخته بر اهتمام " آدمی" به کسب " توفیق" .........شاید اگر غیر این می بود ، راز " مردم آخر زمان" به  " فهم "  سوره توحید  رقم نمی خورد.......

/ 1 نظر / 61 بازدید
نور.نیاز

[گل][گل]