نجوای قلم

به شرح ِ عقل مجنون.......

مهر 97
2 پست
تیر 97
1 پست
اسفند 96
14 پست
آذر 96
2 پست
آبان 96
3 پست
مهر 96
4 پست
مرداد 96
2 پست
تیر 96
15 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
12 پست
خرداد 94
7 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
3 پست
آبان 93
24 پست
مهر 93
11 پست
شهریور 93
13 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
19 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
13 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
9 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
7 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
11 پست
اسفند 90
10 پست
بهمن 90
12 پست
دی 90
9 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
10 پست
شهریور 90
9 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
5 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
14 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
7 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
7 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
7 پست
آذر 86
9 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
6 پست
شهریور 86
5 پست
مرداد 86
9 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
حدیثانه
269 پست
ولی_امر
1 پست
معقولانه
63 پست
فتنه
1 پست
حرم
1 پست
زائر
1 پست
تدبیرانه
23 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
داستان،هنر
در زمانی که همه هنرمند هستند من فقط هنر را دوست دارم و به دنبال اصل آن میگردم.
تهمتن غلامی ( شعر و متن ادبی )
بداهه سرایی , شعر , غزل , رباعی , دوبیتی , متن ادبی و سیاسی (تهمتن غلامی) تقدیم به همسرم با عشق