بسم الله الرحمن الرحیم

مزامیر داود(ع).......1

1.خوشا به حال خدا ترسان

خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود  و به راه گناهکاران نایستد ، و در مجلس استهزاء کنندگان ننشیند ؛ بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند.پس مثل درختی ، نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود ، که میوۀ خود را در موسمش می دهد، و برگ اش پژمرده نمی گردد و هر آنچه می کند نیک انجام خواهد بود.

شریران چنین نیستند،بلکه مثل کاهند که باد آن را پراکنده می کند.لهذا شریران در داوری نخواهند ایستاد و نه گناهکاران در جماعت عادلان.زیرا خداوند طریق عادلان را می داند ، ولی طریق گناهکاران هلاک خواهد شد.

2.ارادۀ خدا و فکر باطل انسانی

چرا امت ها شورش نموده اند و طوائف در باطل تفکر می کنند؟ پادشاهان زمین برمی خیزند و سروران با هم مشورت نموده اند،به ضد خداوند و به ضد مسیح"ع" او ؛ که ،  بند های ایشان را بگسلیم و زنجیرهای ایشان را از خود بیاندازیم.او که بر آسمان ها نشسته است می خندد.خداوند بر ایشان استهزاء می کند.آنگاه در خشم خود بدیشان تکلم خواهد کرد و به غضب خویش ایشان را آشفته خواهد ساخت........."ومن پادشاه خود را نصب کرده ام ، بر کوه مقدس خود صهیون"فرمان را اعلام می کنم:خداوند به من گفته است :((تو پسر من هستی امروز تو را تولید کردم.از من درخواست کن و امت ها را به میراث تو خواهم داد و اقصای زمین را ملک تو خواهم گردانید. ایشان را به عصای آهنین خواهی شکست ؛ مثل کوزۀ کوزه گر آنها را خرد خواهی نمود)).

و الآن ای پادشاهان تعقل نمایید! ای داوران جهان متنبه گردید!خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز شادی نمایید!   پسر را ببوسید مبادا غضبناک شود و از طریق هلاک شوید ، زیرا غضب او به اندکی افروخته می شود.

خوشا به حال همه آنانی که که بر او توکل دارند.

3.یاری از سوی خدا

 مزمور داود وقتی که از پسر خود ابشالوم فرارکرد

ای خداوند دشمنانم چه بسیار شده اند .بسیاری به ضد من برمی خیزند . بسیاری برای جان من می گویند"به جهت او در خداوند خلاصی نیست".

لیکن تو ای خداوند گرداگرد من سپر هستی ، جلال من و فرازندۀ سر من. به آواز خود نزد خداوند می خوانم و مرا از کوه مقدس خود اجابت می نماید.

و اما من خسبیده ، به خواب رفتم و بیدار شدم زیرا خداوند مرا تقویت می دهد. از کرورهای مخلوق نخواهم ترسید که گرداگرد من صف بسته اند.

ای خداوند برخیز  ! ای خدای من ، مرا برهان !  زیرا بر رخسار همه دشمنانم زدی ؛ دندانهای شریران را شکستی . نجات از آن خداوند است و برکت تو بر قوم تو می باشد.

۱.این مزامیر مقدس ، واقعا به خواندن و تامل کردن می ارزد و البته هیچ منافاتی با مسلمانی ندارد .....البته تا ببینیم تعریف ما از مسلمانی چیست........و البته اگر قابلیت تعریفی بر آن  قائل باشیم........ خوانند باید عقل و تامل را در کل طول زندگی از دست ندهد...........بگذریم

یا ایها الذین آمنوا آمنوا!...........